خانه / اخبار / تفاهم‌نامه همکاری بین انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی و انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی

تفاهم‌نامه همکاری بین انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی و انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی

در راستای توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی، آموزشی در حوزه مدیریت انرژی، مدیریت سبز و محیط زیست، تفاهم‌نامه همکاری بین انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی و انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران امضاء شد. این تفاهم‌نامه طی جلسه‌ای در روز شنبه مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ توسط جناب آقای مهندس محمدحسن زربخش ریاست هیئت مدیره انجمن علمی و آقای مهندس محمدحسن رفعت خواه ریاست هیئت مدیره انجمن صنفی امضا و مبادله گردید.