خانه / اخبار / حضور شرکت لیکا در ششمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان

حضور شرکت لیکا در ششمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان

حضور شرکت لیکا در ششمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان به صورت الکترونیکی (مجازی)

۲۶ لغایت ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۹