خانه / اخبار / تست میز لرزان بلوک های لیکا (آزمایش شبیه سازی زلزله)

تست میز لرزان بلوک های لیکا (آزمایش شبیه سازی زلزله)

تست‌های لرزه ای پیشرفته، بارگذاری میز لرزان به منظور بررسی و نهایی‌سازی لرزه‌ای دیوارهای ساخته‌شده از بلوک سبک و عایق با اعمال ۱۰ نگاشت با بیشینه g 9/0 با موفقیت روی دیوارهای غیر سازه ای لیکا با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در تاریخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۸ با حضور مسئولین ذیل برگزار گردید.

۱-     ریاست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی آقای دکتر شکرچی زاده

۲-      معاونت وزیر و رئیس سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی آقای مهندس علیزاده

۳-     مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن آقای دکتر ظهیری

۴-     مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه، شهرسازی آقای مهندس مانی فر

۵-     معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آقای مهندس عزیزا… مهدیان

۶-      معاونت مهندسی و نظارت شرکت توزیع برق تهران بزرگ خانم مهندس رامش خواه

۷-     ریاست سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران آقای دکتر کرمی

۸-     معاونت مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان تهران آقای مهندس نامدار زنگنه

۹-     مجری طرح های ساختمان های شرکت توزیع برق تهران بزرگ آقای مهندس طوماری

۱۰-    سربازرس امور مسکن و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور آقای مهندس نوروزی