خانه / اخبار / هفدهمین همایش روز بتن، یازدهمین کنفرانس ملی بتن و اولین همایش ملی سنگدانه – مورخ ۱۴ الی ۱۶ مهرماه ۱۳۹۸

هفدهمین همایش روز بتن، یازدهمین کنفرانس ملی بتن و اولین همایش ملی سنگدانه – مورخ ۱۴ الی ۱۶ مهرماه ۱۳۹۸