خانه / اخبار / هفدهمین دوره مسابقات ملی بتن و دهمین دوره مسابقات عملی بتن

هفدهمین دوره مسابقات ملی بتن و دهمین دوره مسابقات عملی بتن

هفدهمین دوره مسابقات ملی بتن با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و دهمین دوره مسابقات عملی بتن ویژه اعضای حقوقی با همکاری موسسه شهید رجایی