خانه / اخبار / جلسه مشترک دفتر شمال شرق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی و انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی

جلسه مشترک دفتر شمال شرق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی و انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی