خانه / اخبار / مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی با حضور اکثریت اعضاء روز چهارشنبه مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۷ رأس ساعت ۱۱:۰۰ تشکیل گردید.

به موجب دستور جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مبنی بر:

انتخاب هیأت بازرسان:

آقایان مهندس شهرام جلالی، حمیدرضا مدرس صادقی با رأی اکثریت، عضو اصلی هیأت بازرسان و آقای مهندس سیدامیرجعفر علوی عضو علی البدل هیأت بازرسان انتخاب گردیدند.