خانه / اخبار / برگزاری دوره آموزشی توسط مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای با حمایت انجمن صنفی محصولات سبک

برگزاری دوره آموزشی توسط مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای با حمایت انجمن صنفی محصولات سبک

اولین دوره آموزشی کاربرد و اجرای دیوارهای عایق و سبک ساختمانی توسط مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای استان البرز با حمایت انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی طی سه روز از تاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۷ لغایت ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ در بخش صنایع ساختمان مرکز تربیت مربی وپژوهش های فنی و حرفه ای استان البرز از ساعت ۰۸:۰۰ -۱۷:۰۰ با حضور مربیان و استادکاران سراسر کشور با تدریس آقای مهندس علی مسعود انواری مدرس نظام مهندسی استان تهران برگزار گردید.

یک روز از دوره فوق الذکر در کارخانه آپتوس و یک روز از آن در کارخانه لیکا جهت استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی تشکیل شد.