خانه / اخبار / مجمع عمومی سالانه نوبت دوم انجمن بتن ایران و انتخابات ششمین دوره هیات مدیره و هیات بازرسان انجمن بتن ایران

مجمع عمومی سالانه نوبت دوم انجمن بتن ایران و انتخابات ششمین دوره هیات مدیره و هیات بازرسان انجمن بتن ایران

مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم انجمن بتن در روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ راس ساعت ۱۷ با حضور نماینده محترم وزارت کشور در محل سالن اجتماعات استاد حامی مرکز تحقیقات راه،  مسکن و شهرسازی برگزار گردید.

نامزدهای هیات مدیره و هیات بازرسان انجمن بتن ایران به معرفی خود در جلسه پرداختند. بعد از معرفی نامزدها، رای گیری به صورت کتبی انجام و اعضای زیر انتخاب گردیدند:

اعضای ششمین دوره هیأت مدیره انجمن بتن ایران

١- دکتر محسن تدین-  عضو اصلی هیات مدیره

٢- مهندس جاوید خطیبی – عضو اصلی هیات مدیره

٣- دکتر محمد شکرچی زاده – عضو اصلی هیات مدیره

۴- مهندس مهرداد اشتری – عضو اصلی هیات مدیره

۵- دکتر علیرضا نمدمالیان – عضو اصلی هیات مدیره

۶- مهندس شایان ابی زاده – عضو اصلی هیات مدیره

٧- مهندس امیرمازیار رئیس قاسمی  – عضو اصلی هیات مدیره

۸- مهندس محسن محمد بیگی سلحشور – عضو علی البدل هیات مدیره

۹- مهندس بهتاش امیری – عضو علی البدل هیات مدیره

۱۰- مهندس حسین فروتن مهر- عضو علی البدل هیات مدیره

هیأت بازرسان:

١- دکتر هرمز فامیلی- بازرس اصلی

٢-  مهندس موسی کلهری – بازرس اصلی

٣-  دکتر مهدی چینی بازرس اصلی

۴- مهندس رحیم واعظی – بازرس علی البدل

۵- مهندس ناصر سلمان موحدی – بازرس علی البدل