خانه / اخبار انجمن / مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی تولید کنندگان محصولات سبک ساختمانی

مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی تولید کنندگان محصولات سبک ساختمانی

مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی در روز یکشنبه ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی انجمن واقع در تهران، خیابان دکتر بهشتی، شماره ۱۸۵، طبقه سوم تشکیل گردید.

به موجب دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مبنی بر:

۱-    تغییر برخی از مفاد اساسنامه:

الحاق موضوع معرفی شخص حقیقی به عنوان نماینده اشخاص حقوقی جهت عضویت انجمن در اساسنامه، در صورتی که در طول دوره هیئت مدیره شخص حقیقی از شخص حقوقی جدا گردد، شخص حقوقی مجاز خواهد بود نماینده دیگری را جایگزین نماید، با رأی اکثریت اعضاء مورد تصویب قرار گرفت.