خانه / اخبار انجمن / برگزاری دوره آموزشی بلوک های سبک غیر باربر با حمایت انجمن صنفی تولید کنندگان محصولات سبک ساختمانی

برگزاری دوره آموزشی بلوک های سبک غیر باربر با حمایت انجمن صنفی تولید کنندگان محصولات سبک ساختمانی

اولین دوره آموزشی بلوک های سبک غیر باربر با حمایت انجمن صنفی تولید کنندگان محصولات سبک ساختمانی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ درسالن اجتماعات اداره کل استاندارد استان تهران برگزار گردید.

در مراسم افتتاحیه‌ی دوره، جناب آقای دکتر ظهوری نائب رئیس هیئت مدیره انجمن، ضمن خیر مقدم به حضار، توضیحاتی را در خصوص اقدامات، اهداف و چشم انداز انجمن صنفی تولید کنندگان محصولات سبک ساختمانی و اوّلین دوره‌ آموزشی بلوک سبک غیرباربر ارائه نمودند.

سپس جناب آقای مهندس علیدوستی توضیحات خود را در خصوص انواع بتن های سبک عنوان کردند.
در ادامه جناب آقای مهندس مسعودی، عضو کمیته استاندارد و نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، ضمن خیر مقدم به مهندسان طراح، مجری و ناظر، به تبیین تفاهم نامه منعقده فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و اداره کل استاندارد استان تهران پرداخت.
در ادامه جناب آقای مهندس رحمتی، مدرس دوره‌های آموزشی استاندارد، به ارائه مطالب در خصوص قوانین و استانداردهای موجود در بلوک های سبک غیر باربر به شماره ۷۷۸۲ پرداخت.
و در آخر توضیحات تکمیلی توسط جناب آقای مهندس محمدی کارشناس ارشد فنی – مهندسی انجمن صنفی تولید کنندگان محصولات سبک ساختمانی در خصوص بلوک های سبک غیر باربر تحت عنوان  ارتقاء استاندارد دیوار بر اساس ویژگی‌های عملکردی  ارائه گردید.