خانه / اخبار / همایش فرو نشست زمین و شناخت علل و پیامدهای آن

همایش فرو نشست زمین و شناخت علل و پیامدهای آن

انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران با حضور اساتید و کارشناسان برجسته سازه و ژئو تکنیک در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ در خصوص فرونشست زمین و علل و پیامدهای آن برگزار میکند.