خانه / اخبار انجمن / جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی محصولات سبک ساختمانی و کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی کشور

جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی محصولات سبک ساختمانی و کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی کشور

در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۳۹۴ جلسه مشترکی بین نمایندگان انجمن صنفی محصولات سبک ساختمانی و اعضاء کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی کشور در محل سازمان تشکیل گردید. در این جلسه آقایان دکتر علیرضا نمدمالیان اصفهانی ( ریاست هیئت مدیره ) ، دکتر شهریار ظهوری ( نایب رئیس هیئت مدیره)، مهندس محمد رضا لقمانی ( مدیر داخلی انجمن) ، مهندس ماکان محمدی و دکتر رضا نعمت الهی ( کارشناسان فنی انجمن) به نمایندگی از اعضاء انجمن حضور داشته و درخواست ها و نیازهای بخش ساختمان کشور را در جهت صرفه جویی انرژی در بخش ساختمان با اعضاء کمیسیون انرژی مطرح نمودند. در این جلسه اعضاء کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی به ریاست آقای مهندس اسماعیلی ضمن ابراز خرسندی از تشکیل انجمن صنفی محصولات سبک ساختمانی ، اهداف انجمن را در جهت رسیدن به اهداف مباحث مقررات ملی مورد تائید و حمایت خود را از انجمن در راستای استاندارد سازی محصولات و برچسب انرژی کالا های ساختمانی اعلام نمودند. همچنین توافق گردید انجمن صنفی محصولات سبک ساختمانی ضمن ارائه راهکارهای ویژه به کمیسیون انرژی در جهت استاندارد سازی محصولات سبک ساختمانی مطابق با استانداردهای جهانی در راستای آموزش اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی کل کشور و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی به مهندسان برنامه خود را در قالب یک تفاهم نامه با کمیسیون انرژی سازمان ارائه نماید.

منبع دبیرخانه انجمن صنفی محصولات سبک ساختمانی