خانه / اخبار / نتایج هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان تهران

نتایج هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان تهران

با پایان یافتن زمان رای گیری هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ۳۱ شعبه رای گیری و شمارش مکانیزه آرا، هیات اجرائی انتخابات ، فهرست اولیه‌ی نفرات منتخب هیات مدیره‌ی دوره‌ی هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را به تفکیک رشته و با اولویت تعداد آرا به شرح زیر منتشر کرد :

entekhabat2

رشته عمران

۱- جناب آقای مهندس حبیب اله بیطرف با تعداد ۱۸۰۱ رای  (عضو اصلی)

۲- جناب آقای مهندس محمد رحیمی بالا با تعداد ۱۷۹۹ رای (عضو اصلی)

۳- جناب آقای دکتر مهدی روانشادنیا با تعداد ۱۴۸۹ رای (عضو اصلی)

۴- جناب آقای مهندس بیژن خطیبی با تعداد ۱۴۷۰ رای (عضو اصلی)

۵- جناب آقای دکتر علی نبی زاده با تعداد ۱۱۸۶ رای (عضو اصلی)

۶- جناب آقای مهندس مهیار فرنیا با تعداد ۱۱۴۳ رای (عضو اصلی)

۷- جناب آقای مهندس سید مهدی زرگر با تعداد ۱۰۳۸ رای (عضو اصلی)

۸- جناب آقای مهندس احمد خرم با تعداد ۱۰۲۸ رای (عضو اصلی)

۹- جناب آقای مهندس حسن قربانخانی با تعداد ۹۶۱ رای (عضو اصلی)

۱۰- جناب آقای مهندس سعید کروبی با تعداد ۹۳۴ رای (عضو اصلی)

۱۱- جناب آقای مهندس حمزه شکیب با تعداد ۹۰۴ رای (عضو علی البدل)

رشته نقشه برداری

۱- جناب آقای مهندس بهمن مومنی مقدم با تعداد ۲۵۶۵ رای (عضو اصلی)

۲- جناب آقای دکتر شمس نوبخت دودران با تعداد ۲۲۷۹ رای (عضو اصلی)

۳- جناب آقای مهندس غلامرضا لشگری با تعداد ۱۵۹۸ رای (عضو علی البدل)

رشته ترافیک

۱- جناب آقای مهندس کامبیز رضوی با تعداد ۲۳۱۵ رای (عضو اصلی)

۲- جناب آقای مهندس حسن زیاری با تعداد ۱۰۱۶ رای (عضو علی البدل)

رشته معماری

۱- جناب آقای دکتر حیدر جهان بخش با تعداد ۱۴۷۴ رای (عضو اصلی)

۲- جناب آقای مهندس فرهام مقدم راد با تعداد ۱۴۳۰ رای (عضو اصلی)

۳- جناب آقای مهندس محمد طاهری با تعداد ۱۱۴۱ رای (عضو اصلی)

۴- جناب آقای مهندس ایرج معزی با تعداد ۱۰۷۶ رای (عضو اصلی)

۵- جناب آقای مهندس امیر حسین دزفولیان با تعداد ۱۰۶۶ رای (عضو اصلی)

۶- سرکار خانم مهندس الهه رادمهر با تعداد ۹۹۴ رای (عضو اصلی)

۷- جناب آقای مهندس سعید سعیدیان با تعداد ۹۶۹ رای (عضو علی البدل)

رشته شهرسازی

۱- جناب آقای مهندس جابر نصیری با تعداد ۱۵۵۵ رای (عضو اصلی)

۲- جناب آقای دکتر حکمت امیری با تعداد ۱۳۰۶ رای (عضو علی البدل)

رشته مکانیک

۱- جناب آقای مهندس حسین اکبریان راد با تعداد ۱۶۹۴ رای (عضو اصلی)

۲- جناب آقای مهندس محمود مقدم با تعداد ۱۰۶۸ رای (عضو اصلی)

۳- جناب آقای مهندس رامین کرمی با تعداد ۹۹۰ رای (عضو اصلی)

۴- جناب آقای مهندس سید علیرضا میرجعفری با تعداد ۹۱۵ رای (عضو علی البدل)


رشته برق

۱- جناب آقای مهندس سید محمد هاشمی با تعداد ۱۴۳۲ رای (عضو اصلی)

۲- جناب آقای مهندس علی کریمی آنچه با تعداد ۱۲۶۱ رای (عضو اصلی)

۳- جناب آقای مهندس کامران تیموری با تعداد ۱۰۲۲ رای (عضو علی البدل)

entekhabat1