خانه / اخبار / لغو انتخابات نظام مهندسی در استان تهران

لغو انتخابات نظام مهندسی در استان تهران

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

لغو انتخابات نظام مهندسی در استان تهران

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از لغو انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران به دلیل نقص فنی در سیستم رای گیری الکترونیکی و برگزاری مجدد در هفته آینده خبر داد.

حامد مظاهریان افزود متاسفانه به علت اشکالات فنی در سیستم رای گیری الکترونیک، انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران برای امروز لغو شده است.

وی زمان برگزاری مجدد انتخابات در استان تهران را هفته آینده اعلام کرد.

منبع: هفته نامه پیام ساختمان و تاسیسات