خانه / اخبار / اطلاعیه سازمان نظام مهندسی استان تهران در خصوص الزام اجرا و نظارت کامل بر مفاد مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

اطلاعیه سازمان نظام مهندسی استان تهران در خصوص الزام اجرا و نظارت کامل بر مفاد مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

اطلاعیه سازمان نظام مهندسی استان تهران در خصوص الزام اجرا و نظارت کامل بر مفاد مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

مهندسین مجری و ناظرین محترم ملزم به اجرا و نظارت کامل و صحیح مفاد مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان می باشند و در این مورد بایستی پیش بینی های لازم در زمان مناسب و پیش از شروع عملیات اجرایی بخش های مربوطه صورت پذیرد. برخی از اهم موارد به شرح ذیل می باشد:

عایقکاری حرارتی دیوارهای خارجی واحدهای مسکونی (شامل دیوارهای مجاور نماها، درزهای انقطاع و نورگیرها و …) اجرا گردد.
پنجره های دو جداره دارای تأییدیه از مراجع ذیصلاح اجرا گردد.
عایقکاری حرارتی دیوارهای مشترک واحدهای مسکونی با فضاهای مشاع (شامل دیوارهای مجاور راه پله ها،آسانسورها ،راهروهای خارج از واحدها،داکت ها و… ) اجرا گردد.
عایقکاری حرارتی کف اولین طبقه مسکونی و بام اجرا گردد.
عایقکاری حرارتی کف،سقف و دیوارهای فضاهای عمومی که دارای تأسیسات سرمایشی و گرمایشی می باشند(شامل استخر،سونا،جکوزی،سالن ورزشی ،سالن اجتماعات ،سرایداری ، فضاهای بازی کودکان ،اتاق مدیریت و …) اجرا گردد.
کلیه مصالح مورد استفاده در بندهای فوق از جمله ملات های مصرفی باید مطابق بند ۱۹-۲-۱-۴ دارای استاندارد باشد.

لازم به ذکر است با توجه به  قرارگیری ملک فوق در پروژه های ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، مفاد مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان می بایست دقیقاً بر اساس نقشه ها و جزئیات فاز ۲ معماری و دفترچه محاسبات مبحث  ۱۹ ارائه شده و تأیید شده در این سازمان اجرا گردد.
بدیهی است مسئولیت اجرای صحیح و کامل موارد فوق با بند ۲-۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به عهده مجری پروژه و مسئولیت نظارت بر آن مطابق با بند۲-۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به عهده ناظر  پروژه بوده و هر گونه تخلف و کوتاهی از آن مطابق ماده ۹۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبعات قانونی به همراه خواهد داشت .

معاونت خدمات مهندسی

سازمان نظام مهندسی استان تهران

۱۳۱۳