خانه / کارگروه تبلیغات (بازارسازی)

کارگروه تبلیغات (بازارسازی)

ماموریت کارگروه کارگروه تبلیغات (بازارسازی)

اعضاء کارگروه : آقایان سید امیر جعفر علوی ، شهرام جلالی

مأموریت کار گروه تبلیغات و بازارسازی انجمن شامل ، انتشارات ، اطلاع رسانی ، فرهنگ سازی و ترویج نقش و جایگاه انجمن از طریق کلیه ابزارهای موجود و مورد تصویب هیئت مدیره و شناسایی اهداف انجمن به اعضاء و جامعه مرتبط با تعاریف انجمن می باشد.

 

شرح وظایف کارگروه تبلیغات (بازارسازی)

 • طراحی و راه­اندازی سایت رسمی انجمن و ایجاد بخش­های مختلف در آن به صورت دو زبانه به نحوی که کلیه اعضای انجمن قابلیت و انگیزه بهره­برداری از آن را داشته باشند.
 • استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغات محیطی و مجازی اعم از بنر، پوستر، بروشور، دعوتنامه، پیامک، تیزر، زیرنویس تلویزیونی و اطلاع رسانی از طریق سایت و خبرگزاریها و …
 • تبلیغات و شناسایی انجمن به تشکل های هدف.
 • شناسایی و جمع آوری اطلاعات مربوط به اعضایی که قابلیت عضویت در انجمن را دارا می باشند.
 • تدوین، چاپ و نشر کلیه اقلام مورد نیاز انجمن( بولتن ها، فصلنامه، گزارشات و ……)
 • برنامه ریزی و برگزاری و هماهنگی برگزاری دورها و مراسم و کلیه بازدیدهای برنامه ریزی شده از طرف انجمن.
 • بازتاب کلیه مصوبات هیئت مدیره انجمن به اعضاء و جامعه هدف انجمن.
 • ایجاد بستر های مناسب و مشاوره در خصوص نحوه بازارسازی و نحوه ارائه محصولات و خدمات به اعضاء انجمن.
 • ایجاد ارتباط انجمن با سایر انجمن های مرتبط . ( صنفی)
 • برنامه ریزی و تعیین اهداف انجمن در جهت شرکت ( حمایت) از نمایشگاه ها، سمینارها، کنفرانس ها و ….
 • ثبت مجموعه مباحث ، اقدامات و عملکرد علمی ، پژوهشی، حقوقی انجمن و مستند سازی و اطلاع رسانی آنها.
 • انجام سایر موارد ارجاعی از سوی هیئت مدیره و ارتباط با سایر کمیته ها.