خانه / معرفی انجمن

معرفی انجمن

انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی در تاریخ ۱۹ خردادماه ۱۳۹۴ توسط اعضاء هیئت موسس تشکیل و انتخابات جهت شکیل هیئت مدیره و بازرسان انجمن برگزار گردید. انجمن صنفی دارای هیئت مدیره ای مرکب از پنج عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند. همچنین بازرسان هیئت مدیره شامل دو بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می باشد که از طرف مجمع جهت یک دوره یکساله انتخاب می گردد.

اعضاء هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی محصولات سبک ساختمانی

  • علیرضا نمدمالیان اصفهانی  (رئیس هیئت مدیره)- شرکت لیکا
  • شهریار ظهوری   (نائب رئیس هیئت مدیره) – شرکت آپتوس
  • محمد قاسم دادفر ( عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار ) – شرکت ایران بلوک
  • محمد مسعود رستگار (عضو اصلی هیئت مدیره) – شرکت سیلیس آرا
  • سید امیرجعفر علوی ( عضو اصلی هیئت مدیره) – پاژه گستر خوزستان
  • حسن حبیب اله زاده   (عضو علی البدل هیئت مدیره)- شرکت بنا گستران آینده ساز (اگنس)
  • فیروز خادم عباس خیابانی   (عضو علی البدل هیئت مدیره) – شرکت سامان سقف پیروز
  • سید حمیدرضا مدرس صادقی   (بازرس اصلی) – شرکت گچ صنعتی امید سمنان
  • شهرام جلالی   (بازرس اصلی)- شرکت تک سامان هور
  • صادق حصارخانی   (بازرس علی البدل) – شرکت بهینه سازان غرب میکا