خانه / اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن

بسمه تعالی

اساسنامه انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی

فصل اول:

کلیات و اهداف

ماده ۱:
نام: انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی تشکلی است صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این
اساسنامه اختصاراً انجمن صنفی نامیده می شود.

ماده ۲:
محل: مرکز اصلی این انجمن در شهر تهران، به نشانی خیابان دکتر بهشتی چهارراه پاشا جنب آژانس همسفر پلاک ۱۱۵ واقع است که در صورت لزوم بنا به درخواست هیئت مدیره می تواند تغییر یابد.

ماده ۳:
تابعیت: اعضای کانون تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده ۴:
اهداف:
انجمن دارای اهداف زیر می باشد:
الف: این انجمن با هدف متمرکز نمودن و ساماندهی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی جهت کمک به توزیع و شناساندن تولیداتشان به بازار مصرف تشکیل خواهد شد و قصد هیچ گونه فعالیت انتفاعی ندارد. در ضمن ایجاد کمیته های فنی مشترک بین اعضاء برای بالا بردن کیفیت محصولات و تبادلات فنی از جمله اهداف این انجمن است.
ب: ایجاد بنیه قوی در دانش فنی و دسترسی به آخرین فن آوری های روز کشور و جهان، ارتقاء علمی و فنی اعضاء تولیدکننده به منظور پاسداری از سرمایه های ملی کشور، بالا بردن عمر مصالح ساختمانی تولید شده، رعایت ضوابط ملی در تولید مصالح ساختمانی سبک در مباحث زمین لرزه و بهینه سازی مصرف انرژی، همکاری و همفکری با ارگان ها و سازمان های ذیربط صنعت ساختمان مانند شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ادارات تابعه وزارت راه، مسکن و شهرسازی در جهت ارتقاء کیفی محصول، ایجاد راهکارهای مناسب در حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده از اهداف غیر انتفاعی انجمن می باشد.
ج: بررسی و حل مسائل و مشکلات مرتبط با حرفه در سطح کشور و ارائه پیشنهادهای مقتضی در این زمینه و نیز ارائه مشاوره های لازم به دولت و مراجع قانون گذاری و سایر سازمان ها در صورت ارجاع.

 

ماده ۵:
کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز لازم انجام می شود.
فصل دوم:

شرایط، نحوه عضویت و انواع آن

ماده ۶:
عضویت:
انجمن صنفی دارای دو نوع عضو خواهد بود.

 1. اعضای اصلی که دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند.
 2. اعضای افتخاری که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.

ماده ۷:
اعضاء اصلی شامل دودسته می باشند:

 1. اعضاء حقوقی
 2. اعضاء حقیقی

شرایط عضویت اعضاء حقوقی :

 1. اعضاء حقوقی ثبت شده در ثبت شرکت های کشور جمهوری اسلامی ایران و معتبر بودن آخرین تغییرات مدیران و بازرسان
 2. دارا بودن پروانه بهره برداری از وزارت صنایع ، معادن و بازرگانی و یا هرگونه مدرک معتبری که فعالیت عضو را مجاز نشان دهد.
 3. تائید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که محصول تولیدی را در طبقه بندی محصولات سبک قرار دهد.
 4. دارا بودن نشان استاندارد برای محصول تولیدی.
 5. پذیرفتن مفاد اساسنامه
 6. عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
 7. نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی
 8. پرداخت حق عضویت

 

شرایط عضویت اعضاء حقیقی:
هر فرد حقیقی که دارای شرایط زیر باشد. می تواند به عضویت انجمن صنفی در آید.

 1. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر و یا حداقل ۵ سال تجربه عملی در زمینه موضوع انجمن که به تایید هیئت مدیره انجمن برسد.
 2. دارا بودن پروانه بهره برداری از وزارت صنایع ، معادن و بازرگانی و یا هرگونه مدرک معتبری که فعالیت عضو را مجاز نشان دهد.
 3. پذیرفتن مفاد اساسنامه
 4. عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
 5. نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی
 6. پرداخت حق عضویت

تبصره: خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هئیت مدیره و تصویب مجمع عمومی می باشد.

 

فصل سوم:

ارکان

ماده ۸:
ارکان انجمن صنفی عبارتند از: الف مجمع عمومی ب هیئت مدیره ج بازرس (بازرسان)
الف: مجمع عمومی
ماده ۹:
مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری انجمن صنفی بوده و به صورت عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده ۱۰:
مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یک بار در فصل بهار تشکیل خواهد شد. برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف به علاوه یک نفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی، رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید، جلسه دوم با فاصله حداکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان، به تقاضا و دعوت هیئت مدیره، بازرس، یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قید شود.

تبصره ۱: کلیه مجامع عمومی باید با تأیید و هماهنگی قبلی با وزارت کشور برگزار شوند.

تبصره ۲: در صورتی که هیئت مدیره، مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر برگزار نکند، بازرس/ بازرسان مکلف است/ مکلفند پس از تأیید وزارت کشور رأساً اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنمایند.
ماده ۱۱:
دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا دعوتنامه کتبی یا سایر روش های اطلاع رسانی صورت می پذیرد، آگهی یا دعوت برای تشکیل مجمع برای نوبت اول باید حداقل ۲ هفته و برای نوبت دوم نیز حداقل ۱۱ روز قبل از برگزاری مجمع در روزنامه تعیین شده درج گردد.
ماده ۱۲:
وظایف مجمع عمومی عادی:

 1. انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
 2. استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
 3. تعیین خط مشی کلی انجمن برای دوره تصدی هیئت مدیره
 4. بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره
 5. تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
 6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های انجمن

ماده ۱۳:
مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده ۱۱ مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

 1. با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان)
 2. با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی انجمن

تبصره ۱: مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی عادی را دارد.
تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۴:
در صورتی که بازرس/ بازرسان یا یک سوم اعضاء درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند، موضوع کتباً به رئیس هیئت مدیره اطلاع داده خواهد شد. رئیس هیئت مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند. در غیراین صورت بازرس و یا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت ده روز با تأیید و هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام می نمایند.

ماده ۱۵:
وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

 1. تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
 2. بررسی و تصویب انحلال انجمن
 3. عزل هیئت مدیره

تبصره ۱: عزل هیئت مدیره بنا به درخواست یک سوم اعضای اصلی یا بازرس/ بازرسان و یا اکثریت اعضای هیئت مدیره با هماهنگی وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.

تبصره ۲: در صورت تصویب عزل هیئت مدیره، مجمع فوق العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام می نماید.

ماده ۱۶:
مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر که از اعضای هیئت مدیره یا بازرسان و یا داوطلبان این دو رکن نمی باشند، اداره می شود.

تبصره ۱: اعضای هیئت رئیسه با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را به عهده دارند.

تبصره ۲: هیئت رئیسه نسخه ای از صورتجلسه را برای اطلاع اعضاء در محل وب سایت نصب می نماید.

 

ب: هیئت مدیره
ماده ۱۷:
انجمن صنفی دارای هیئت مدیره ای مرکب از پنج عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد. که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

تبصره ۱: جلسات هیئت مدیره با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با آراء موافق ۳ نفر معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: اعضای هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار انتخاب نموده و نسخه ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می نمایند. حدود اختیارات هیئت مدیره را آیین نامه مشخص می نماید.

تبصره ۳: شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره ۴: در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره ۵: هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس جلسه فوق العاده تشکیل می دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تماس تلفنی و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.
ماده ۱۸:

مجمع عمومی، هیئت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب اعضای هیئت مدیره برای دو دوره متوالی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر سه ماه قبل از پایان دوره تصدی خود، انتخابات هیئت مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید.

ماده ۱۹:

هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن صنفی محصولات سبک ساختمانی بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می باشد:

حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب های انجمن و پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات
مجمع عمومی، افتتاح حساب بانکی، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حَکَم، وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی و تغییر آدرس مجمع.
به طور کلی هیئت مدیره می تواند در حوزه وظایف خود اقداماتی را که ضروری بداند با رعایت مصالح انجمن در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن آن ها یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام انجمن انجام دهد.
تبصره ۱: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است. هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع اهداف انجمن دارا می باشد.
تبصره ۲: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
تبصره ۳: هیئت مدیره می تواند از بین خود یا اعضای انجمن یک نفر شخص حقیقی را به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب کرده
و حدود اختیارات او را تعیین نماید.
رئیس هیئت مدیره در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می گردد. نماینده هیئت مدیره محسوب شده و از طرف آن حق امضاء دارد.
تبصره ۴: هیئت مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی مرتبط تشکیل دهد.
تبصره ۵: آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۶: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

 

ج: بازرسان

ماده ۲۰:
مجمع عمومی عادی دو نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد.
تبصره ۱: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
تبصره ۲: اعضای هیئت مدیره و نزدیکان سببی و نسبی آن ها نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.
ماده ۲۱:
وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

 1. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
 2. مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای ارائه به مجمع عمومی
 3. ارائه گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی

تبصره: گزارش بازرس)بازرسان( باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر انجمن آماده باشد.

ماده ۲۲:
کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط باید بوسیله هیئت مدیره جهت بررسی در دسترس بازرس/ بازرسان و نمایندگان کمیسیون ماده ۱۱ احزاب قرار گیرد.

فصل چهارم:

بودجه و مواد متفرقه

ماده ۲۳:
بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایای نقدی و غیر نقدی، کمک ها، اعانات، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت اعضاء تأمین می شود.

ماده ۲۴:
درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۱ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارائه خواهد شد.
تبصره ۱: کلیه دفاتر مالی انجمن در صورت مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲: سال مالی انجمن منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفندختم می شود.
تبصره ۳: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری انجمن در حساب مخصوصی بنام انجمن نزد یکی از بانک های رسمی کشور نگهداری خواهد شد.
تبصره ۴: بدیهی می باشد بنا به ماهیت غیر انتفاعی انجمن این مبالغ در سال های بعدی در جهت اهداف انجمن هزینه خواهد گردید.

ماده ۲۵:
کلیه مدارک، پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.
مکاتبات رسمی انجمن با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر انجمن انجام خواهد شد.
تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.
ماده ۲۶:
هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضاء هیئت مدیره و بازرس (بازرسان) در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده ۱۱ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد.
تبصره: محل انجمن و اقامتگاه اعضای هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد
و مادامی که در این خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده ۲۷:
انجمن دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب هیئت مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.
تبصره: هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان انجمن مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۲۸:
با توجه به این که انجمن ماهیتاً غیر تجاری می باشد نمی تواند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد.

 

انحلال

ماده ۲۹:
در موارد زیر انجمن منحل می شود:

 1. بنا به رأی مجمع عمومی فوق العاده
 2. در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن، موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیرممکن
  باشد.
 3. بنا به تقاضای کمیسیون ماده ۱۱ قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه

 

ماده ۳۰:

در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه ای را )حداقل سه نفر( از میان اعضای اصلی انتخاب می نماید. این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده ۱۱ قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه داخل کشور اقدام نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۱ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارسال دارد.
ماده ۳۱:
این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و ۳۱ ماده و ۲۹ تبصره در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ به تصویب رسید.